Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Haunted High

Xem Phim Haunted HighHaunted High

Biên đạo Jeffery Scott Lando
Actor/Actress: M.C. Gainey, Lauren Pennington, Shawn C. Phillips, Jonathan Baron, Gabe Begneaud, Charisma Carpenter, Marc Donato, Sergio Figueroa, Stephanie Fischer, Griff Furst, Dana Michelle Gourrier, Danielle Greenup, Mike Kimmel, Jeffery Scott Lando, Brett Lape
Producted by: : N/A
Phm của: Phim Kinh Dị, Phim Viễn Tưởng
Phim nước: Phim Mỹ
Time:: 90 phút
Publish date: 2012

Nội dung phim: A New England private school is visited by a demonic dead headmaster.Phim kể về Haunted High.Bộ phim Haunted High

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét