Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Xem phim Nan Nhan

Phim Nan NhanNan Nhan

Director:Michael Biehn
Với sự tham gia của: ichael Biehn, Jennifer Blanc, Ryan Honey, Danielle Harris, Denny Kirkwood, Tanya Newbould, Dana Daurey, Alyssa Lobit, Linoria Aghakhani, Nidah Barber, Samuel N. Benavides, Nicole Bilderback, Jenise Blanc, J.C. Brandy, Juliette Chloe
Sản xuất:: N/A
Phm của: Phim Kinh Dị
Country: Phim Mỹ
Time:: 83 phút
Năm sản xuất: 2011

Infomation: A man lives alone in a remote cabin and is surprised by his visitors.Phim kể về Nạn Nhân.Bộ phim N�! ��n Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét