Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Phim Binh Phap 3

Binh Phap 3Binh Phap 3

Biên đạo Gerry Lively
Với sự tham gia của: Anthony Treach Criss, Warren Derosa, Sung Hi Lee, Delaney Barr, David Basila, Charles Chun
Producted by: : Hollywood Media Bridge
Phm của: Phim Hành Động
Phim nước: Phim Mỹ
Độ dài: : 87 Phút
Năm sản xuất: 2009

Nội dung phim: .Phim Binh Pháp 3.Trong phim Binh Pháp 3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét