Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Xem phim Quan Tai Am Gioi

Quan Tai Am GioiQuan Tai Am Gioi

Director:Mauro Borrelli
Diễn viên: Aaron Dean Eisenberg, Liz Fenning, J. Walter Holland
Production:: Fotocomics Productions
Phm của: Phim Kinh Dị
Quốc gia: Phim Mỹ, Phim Châu Âu
Time:: 91 phút
Publish date: 2011

Infomation: Một nhóm học sinh trung học phát hiện ra chiếc quan tài cổ thế kỷ 15 và khả năng xuất hồn của nó.Câu chuyện phim Quan Tài Âm ! Giới

Từ sự tò mò ban đầu, cả nhóm đã ngày càng dấn sâu vào thế giới người chết.Phim Quan Tài Âm Giới

Họ sớm phát hiện ra tại sao không nên vượt qua ranh giới sống chết này...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét