Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Rong Bay

Phim Rong BayRong Bay

Biên đạo Steven R. Monroe
Với sự tham gia của: Nick Chinlund, Erin Karpluk, Barry Corbin, Elaine Miles, Tinsel Korey, Simon Longmore, John Shaw, Karen Austin, Don S. Davis, David Lewis
Producted by: : Insight Film Studios, Cinetel Films
Phm của:
Country:
Thời lượng:: 86 phút
Publish date: 2009

Infomation: Các cư dân của một thị trấn nhỏ ở Alaska tìm thấy chính mình bị tấn công bởi một nhóm bò sát bay được biết đến trong thần thoại thời Trung Cổ như là một Wyvern.Câu chuyện phim Rồng Bay Tan băng và từ giấc ngủ cổ xưa của nó bởi chỏm băng tan chảy g! ây ra bởi sự nóng lên toàn cầu.Phim Rồng Bay..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét