Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Xem phim Ngay Tan Pha Vu Tru

Phim Ngay Tan Pha Vu TruNgay Tan Pha Vu Tru

Đạo diễn:National Geographic
Actor/Actress: National Geographic
Producted by: : N/A
Thể loại: Phim Viễn Tưởng
Country: Phim Mỹ
Thời lượng:: 47 Phút
Publish date: 2012

Infomation: Phim khoa học của National Geographic cho ta quan sát và khám phá các mô hình và giả thuyết về tương lai của vũ trụ.Câu chuyện phim Ngày Tàn Phá Vũ Trụ Liệu vũ trụ của chúng ta sẽ kết th�! �c trong một Big Crunch như người ta từng dự đoán, hay vũ trụ sẽ là mở khi mà năng lượng tối (dark energy) sẽ hoàn toàn thắng thế so với vật chất tối (dark matter)?.Phim Ngày Tàn Phá Vũ Trụ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét